Besox

Ministerraad keurt ‘Horecaplan 2015’ goed

2 maart 2015

Op voorstel van staatssecretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude Elke Sleurs en staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein, en in samenwerking met vice-eersteminister van Werk en Economie Kris Peeters, minister van Financiën Johan van Overtveldt en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus, heeft de ministerraad op 6 februari 2015 het Horecaplan 2015 goedgekeurd.

Om de sector te ondersteunen heeft de federale regering een Horecaplan ontwikkeld in 2 delen:

Registratieplicht voor de witte kassa

Enerzijds moeten alle horecazaken met meer dan 10% omzet aan het serveren van bereide maaltijden zich als toekomstige gebruiker van een witte kassa met blackbox registreren bij de FOD Financiën tegen uiterlijk 28 februari 2015 en deze installeren tegen uiterlijk 1 januari 2016. Vanaf 2016 zal de fiscale administratie de aanwezigheid en het gebruik van deze verplichte kassa controleren.

Bijkomende lastenverlagingen in 2015

Anderzijds heeft de regering zich geëngageerd om in de loop van 2015 drie bijkomende lastenverlagingen in te voeren:

  • het huidige systeem van goedkope overuren, voor de horecazaken met witte kassa, wordt uitgebreid van 180 naar 360 goedkope overuren per jaar;
  • het huidige systeem van gelegenheidsarbeid wordt van 100 dagen naar 200 dagen per horecazaak gebracht;
  • er komt een systeem van flexi-jobs. Het gaat telkens om mensen die een hoofdjob hebben van minstens vier vijfde, en die daarop sociale lasten betalen. Zij mogen bijverdienen in de horeca, om de piekmomenten mee op te vangen. Op die arbeid moet slechts 25% bevrijdende RSZ-werkgeversbijdrage betaald worden.

Er wordt vooropgesteld dat de implementatie van de bijkomende lastensverlagingen en andere begeleidende maatregelen uiterlijk op 1 oktober 2015 zal gebeuren. Er wordt naar gestreefd om een aantal maatregelen reeds op 1 juli 2015 te laten ingaan.

Bron: www.presscenter.org, gezamenlijk persbericht van Sleurs, Tommelein, Peeters en Borsus, ‘Horecaplan 2015’ om sector te ondersteunen, 6 februari 2015.

Tags