Besox

Ministerraad geeft goedkeuring aan ontwerpen over het statuut student-ondernemer

25 november 2016

Op 18 november 2016 heeft de ministerraad twee ontwerpen van uitvoeringsbesluiten voor het statuut van student-ondernemer goedgekeurd.

Hierbij kan er uitvoering gegeven worden aan het nieuw sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer zoals vastgesteld werd in het wetsontwerp dat bij het Parlement werd ingediend. Men wil hierbij het ondernemen voor studenten weer aantrekkelijk maken door de sociale en fiscale drempels van het ondernemerschap weg te werken.

Alle studenten-ondernemers die jonger dan 25 jaar zijn en die in hoofdzaak ingeschreven zijn om op regelmatige basis les te volgen in een onderwijsinstelling, met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België, kunnen dit statuut aanvragen.

Het eerste ontwerp voert de praktische modaliteiten uit die voorzien zijn in het wetsontwerp ter bepaling van het statuut van de student-ondernemer:

  • de indiening van de aanvraag;
  • de geldigheidsduur;
  • de verificatie van de voorwaarden;
  • het begin en einde van de onderwerping.

Het tweede ontwerp voorziet dat de periodes waarvoor de student verminderde bijdragen als student-ondernemer betaalt, meetellen voor de vereiste wachttijd om rechten te openen inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. De inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2017.

Bron: Persbericht van 18 november 2016 met de ministerraad www.presscenter.org.