Besox

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2022

23 juli 2022

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd.

Voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 is het minimumloon vastgelegd op € 11.040.

Bron: Koninklijk besluit van 17 juni 2022 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (1), BS 28 juni 2022.