Besox

Maximale werkloosheidsuitkering bij SWT stijgt vanaf 1 september 2017

2 oktober 2017

Iemand die met SWT gaat, ontvangt een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding. De werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van het laatste loon van die persoon en wordt begrensd tot een maximumbedrag. Tot voor kort was dit bedrag € 1.314,82 per maand. Vanaf 1 september 2017 wordt dit bedrag opgetrokken tot € 1.321,32 per maand. Deze stijging geldt zowel voor de lopende als voor nieuwe dossiers.

De sociale en fiscale inhoudingen op de aanvullende vergoeding worden berekend op het totaal van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding. Aangezien dit totaal verhoogt (voor SWT-ers die de maximale werkloosheidsuitkering ontvangen), kunnen ook de inhoudingen licht wijzigen.

De aanvullende vergoeding stijgt niet. Aangezien de werkgeversbijdragen berekend worden op de aanvullende vergoeding, wijzigen deze ook niet.

Voor alle lopende dossiers SWT die niet aan het maximumbedrag van werkloosheidsuitkering komen, wijzigt er niets.

 

Bron: www.rva.be.