Besox

Managementadvies voor sociale economie-ondernemingen

21 maart 2017

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe regelgeving goedgekeurd over de subsidiëring van managementadviezen en managementondersteuning voor sociale economie-ondernemingen. De nieuwe regels zijn bedoeld voor ondernemingen die erkend zijn door de Vlaamse overheid als beschutte werkplaats, sociale werkplaats, lokale diensteneconomie-initiatief of invoegbedrijf en die geen gebruik kunnen maken van de KMO-portefeuille.

Een managementadvies is elk onderbouwd schriftelijk advies dat wordt ingewonnen om uw bedrijfsvoering te verbeteren en uw onderneming te versterken, te laten groeien of te transformeren. Wettelijk verplichte adviezen (bijvoorbeeld inzake milieu, energie, kwaliteit) en permanente of periodieke adviezen (bijvoorbeeld routinematig belastingadvies of routinematig advies inzake personeelsbeleid) komen echter niet in aanmerking voor deze subsidies.

De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs van het managementadvies (exclusief btw), met een maximum van € 10.000. Er kan één managementadvies per 2 kalenderjaren aangevraagd worden.

Een onderneming die hiervan gebruik wenst te maken, moet op voorhand een steunaanvraag indienen bij het Departement Werk & Sociale Economie. De overheid stelt hiervoor modeldocumenten ter beschikking.

Daarnaast omvat de maatregel ook nog een mogelijkheid tot het bekomen van subsidies voor managementondersteuning wanneer de minister dit oplegt aan een financieel of economisch verlieslatende onderneming die erkend is door de Vlaamse overheid als beschutte werkplaats, sociale werkplaats of lokale diensteneconomie-initiatief.

Voor meer concrete informatie hierover kan u terecht bij het Departement Werk & Sociale Economie, Afdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel. U kan deze dienst bereiken via gsm 0499/94.89.14 of via e-mail managementadvies@wse.vlaanderen.be.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, B.S. 3 maart 2017.