Besox

Maatwerkbedrijven: wijziging structurele vermindering

12 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden alle maatwerkbedrijven behandeld als ‘beschutte werkplaatsen’ voor de toepassing van de structurele vermindering.

VOOR – Voormalige sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven -> categorie 1 voor de structurele vermindering

NA – Alle maatwerkbedrijven -> categorie 3 voor de structurele vermindering

Deze verschuiving naar categorie 3 heeft onder meer invloed op :

  • Doelgroepvermindering voor oudere werknemers: deze doelgroepvermindering valt weg vanaf 1 januari 2022 aangezien deze enkel van toepassing is op werknemers uit categorie 1;
  • Bepaalde vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing: deze zijn niet langer mogelijk. Het gaat over een vrijstelling voor nacht-en ploegenarbeid met inbegrip van volcontinu arbeid en de vrijstelling voor overuren (enkel wat betreft het werkgeversluik). Eén van de voorwaarden voor deze vrijstellingen is namelijk dat werknemers behoren tot categorie 1;
  • Sociale Maribel: alle maatwerkbedrijven krijgen dezelfde behandeling inzake Sociale Maribel. De reglementering moet nog worden aangepast.

Bron: Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021.

Tags