Besox

Loopbaansparen

19 juli 2017

Het stelsel van loopbaansparen is in België een nieuw concept dat aan een werknemer de mogelijkheid biedt om “tijd” op te sparen om die later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als verlof op te nemen. Op die manier krijgt de werknemer de gelegenheid om zelf een gedeelte van zijn loopbaan te sturen en adempauzes in te bouwen wanneer hij dit nodig vindt.

De wet bepaalt de tijdselementen die kunnen worden opgespaard:

  • het nieuwe krediet aan vrijwillige overuren die niet moeten worden ingehaald;
  • de conventionele verlofdagen die via een collectieve arbeidsovereenkomst worden toegekend en vrij kunnen opgenomen worden;
  • bij toepassing van een glijdend uurrooster, de uren die boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden verricht en op het einde van de referteperiode kunnen worden overgedragen;
  • de overuren die in het kader van een onvoorziene noodzakelijkheid of buitengewone vermeerdering van werk worden verricht en die naar keuze van de werknemer al dan niet worden ingehaald.

Het zal dus niet mogelijk zijn om wettelijke vakantiedagen op te sparen.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk bepaalt enkel het kader voor het loopbaansparen. Het zijn echter de sectoren die voor de invoering en de uitwerking moeten zorgen. Indien de sector niets onderneemt, dan kan het systeem van loopbaansparen in de onderneming ingevoerd worden door middel van een cao gesloten op ondernemingsvlak.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Bron: Wet dd. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 33 tot 39, B.S. 15 maart 2017.