Besox

Loonplafond educatief verlof voor schooljaar 2015-2016 gepubliceerd

4 oktober 2016

In het kader van de regelgeving over het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van loon.

Dit loon wordt wel begrensd tot een maximumbedrag dat per schooljaar wordt vastgelegd. Op 27 september 2016 is er een KB in het Belgisch Staatsblad verschenen dat het loonplafond voor de periode van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016 vastlegt op 2760 EUR. Dit is dezelfde loongrens die ook van toepassing was voor het schooljaar 2014-2015.

 

Bron: KB van 14 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 27 september 2016.