Besox

Loongrenzen buitenlandse werknemers opgenomen in KB tewerkstelling buitenlandse werknemers voor het Vlaamse Gewest

25 februari 2015

De arbeidsovereenkomstenwet is grondig gewijzigd door de wet op het eenheidsstatuut. Er werden daarom bepaalde artikels uit de arbeidsovereenkomstenwet geschrapt, omdat deze geen enkel doel meer hadden. Elke verwijzing naar deze artikels moest eveneens geschrapt worden, waardoor er een juridische leegte is ontstaan.

Dit was ook het geval voor de toekenning van een arbeidskaart B aan bepaalde buitenlandse werknemers (hooggeschoolden, leidinggevenden, …). Voor deze werknemers wordt er immers maar een arbeidskaart afgeleverd, indien de jaarlijkse bezoldiging een bepaald minimumbedrag overschrijdt en net deze bedragen kon men in een geschrapte bepaling van de arbeidsovereenkomstenwet vinden. Het was dus noodzakelijk dat er een nieuwe regeling kwam. Bijkomend is sinds 1 juli 2014 de reglementering met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers grotendeels geregionaliseerd en dus in handen van de Gewesten.

De Waalse en Brusselse regering hadden de loongrenzen en de aanpassingsmechanismen reeds in het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers ingeschreven. Door middel van het Vlaams besluit van 19 december 2014 heeft de Vlaamse regering dit nu ook gedaan.

Het Vlaams besluit is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2014.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 13 februari 2015.

Tags