Besox

Loongrens betaald educatief verlof 2018-2019 nog onzeker

3 december 2018

In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een ontwerp van K.B. bepaalde reeds dat de grens van het normale loon voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019 zou stijgen naar € 2.928.

Dit ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

De in de NAR vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties hebben hieromtrent verschillende standpunten ingenomen.

We volgen dit verder voor u op.

Bron: advies nr. 2106 van 13 november 2018 van de NAR betreffende de regelgeving betaald educatief verlof – ontwerp van koninklijk besluit – schooljaar 2018-2019.