Besox

Loongrens betaald educatief verlof 2016-2017

21 februari 2017

 

In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

In een ontwerp van KB, dat goedgekeurd werd door de ministerraad op 10 februari 2017, werd de grens van het normale loon voor het educatief verlof voor het schooljaar 2016-2017 vastgelegd op € 2.815. Het ontwerp van KB wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

Bron: Persbericht van de ministerraad van 10 februari 2017, www.presscenter.org.