Besox

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2018

19 december 2017

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van CAO nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden.

De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. Sedert 1 januari 2013 is er ook een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer verschuldigd.

Voor de betaling van de loonbonus in 2018 is een maximumbedrag van € 3.313 vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Bij het bepalen van het fiscale maximumbedrag wordt rekening gehouden met de RSZ-werknemersbijdragen.

Voor 2018 zal het fiscaal vrijgestelde maximumbedrag hierdoor normaal gezien € 2.880 bedragen. Dit fiscale grensbedrag zal begin 2018 wel nog bevestigd moeten worden door de fiscale administratie.