Besox

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2017

13 december 2016

Sinds 1 januari 2008 kunnen werkgevers een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van CAO nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden.

De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. Sedert 1 januari 2013 is er ook een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer verschuldigd.

Voor de betaling van de loonbonus in 2017 is een maximumbedrag van 3255 EUR vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Bij het bepalen van het fiscale maximumbedrag wordt rekening gehouden met de RSZ-werknemersbijdragen. Voor 2017 zal het fiscaal vrijgestelde maximumbedrag hierdoor normaal gezien 2830 EUR bedragen. Dit moet wel nog bevestigd worden door de fiscale administratie.