Besox

Loonbonus: bedragen voor 2016

22 december 2015

Sinds 1 januari 2008 kunnen werkgevers een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden. De regeling is opgenomen in CAO nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad.

De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. Sedert 1 januari 2013 is ook de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

Voor de betaling van de loonbonus vanaf 1 januari 2016 is een niet-geïndexeerd maximumbedrag van € 3169 vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het niet-geïndexeerde fiscaal vrijgestelde maximumbedrag van de loonbonus verhoogd naar € 2755. Deze verhoging werd op 17 december 2015 in het Staatsblad gepubliceerd.

Opgelet: de vermelde maximumbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Momenteel heerst er nog wat onzekerheid over de indexeringsmethode die gehanteerd zal worden. Zodra hierover een beslissing valt, informeren wij u uiteraard opnieuw.

 

Bron: Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (1), B.S. 17 december 2015.

Tags