Besox

Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2018

24 november 2017

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2018 verschenen op 17 november 2017 in het Belgisch Staatsblad.

Door de wet op het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding, het sollicitatieverlof en de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. De geïndexeerde loongrenzen blijven echter wel relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2018 zijn:

wettelijk bedrag geïndexeerd bedrag in 2018
€ 16.100 € 34.180
€ 32.200 € 68.361

Het bedrag van € 34.180 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 68.361 gaat over de toepassing van het  concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2018 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 17 november 2017.