Besox

Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2016

9 november 2015

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2016 verschenen op 4 november 2015 in het Belgisch Staatsblad.

Door de wet op het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding, het sollicitatieverlof en de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. De geïndexeerde loongrenzen blijven echter wel relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2016 zijn:

Wettelijk bedrag Geïndexeerd bedrag in 2016
€ 16.100 € 33.221
€ 32.200 € 66.441

 

Het bedrag van € 33.221 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 66.441 gaat over de toepassing van het  concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 4 november 2015.

Tags