Besox

Limosa-melding bij detachering naar België uitgebreid

2 oktober 2017

Wanneer een buitenlandse werkgever werknemers naar België wil detacheren, dan moet er voorafgaandelijk een Limosa-aangifte gebeuren. De werkgever moet ook een ‘verbindingspersoon’ aanduiden.

Een verbindingspersoon is een ‘natuurlijk persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren door de Koning aangewezen. Verder kan er met de verbindingspersoon contact worden opgenomen door deze ambtenaren om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van gedetacheerde werknemers in België’.

Vanaf 1 oktober 2017 moeten de gegevens van deze verbindingspersoon ingevuld worden op de Limosa-aangifte, nl.:

  • zijn naam, voornamen en geboortedatum. In het geval dat de verbindingspersoon beschikt over een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid, volstaat dit nummer;
  • de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt;
  • zijn fysieke en elektronische adressen alsook een telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd.

Verder worden er vanaf 1 oktober 2017 nog een aantal extra invulvelden voorzien in de Limosa-aangifte:

  • de aard van de diensten verricht in het kader van de detachering in België;
  • ingeval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau, wanneer deze erkenning voorgeschreven is;
  • wanneer de arbeid betrekking heeft op ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf nr. 124, de vermelding of de arbeider, voor de periode van de tewerkstelling in België, in toepassing van de regelingen waaraan zijn werkgever in het land van vestiging is onderworpen, al dan niet voordelen geniet die vergelijkbaar zijn met de getrouwheids- of weerverletzegels.

 

Bron: Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, B.S. 20 september 2017.