Besox

Let op wanneer u veel gebruik maakt van economische werkloosheid!

24 oktober 2018

Indien u overmatig gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, dient u een bijzondere bijdrage te betalen indien de dagen economische werkloosheid een bepaalde grens overschrijden.

De berekening en inning van de bijdrage gebeurt elk kwartaal. Er wordt rekening gehouden met de dagen economische werkloosheid in het lopende kwartaal en de 3 voorafgaande kwartalen (= referteperiode).

Het dagbedrag van de bijdrage is als volgt vastgesteld:

Aantal dagen economische werkloosheid Dagbedrag
tot en met 110 € 0
111 tot en met 130 € 20
131 tot en met 150 € 40
151 tot en met 170 € 60
171 tot en met 200 € 80
meer dan 200 € 100

Daarom doet u er goed aan om deze grenzen regelmatig te controleren. Zo vermijdt u de betaling van de responsabiliseringsbijdrage.

Deze regeling geldt niet voor de bouwsector.

Bron: artikel 38 § 3sexies van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.