Besox

Leefloon verhoogt op 1 september 2017

26 september 2017

De basisbedragen van het leefloon zijn op 1 september 2017 verhoogd. Dit heeft invloed voor het niet voor beslag vatbaar loon gedeelte van het loon van werknemers waarop DAVO (de Dienst voor Alimentatievorderingen) loonbeslag gelegd heeft wegens achterstallig onderhoudsgeld.

Het niet voor beslag vatbaar loon verhoogt als volgt:

  • Categorie 1 (samenwonend met één of meerder personen): € 595,13;
  • Categorie 2 (alleenstaanden): € 892,70;
  • Categorie 3 (samenwonend met een gezin ten laste): € 1.190,27.

DAVO kan ook beslissen om beslag te leggen op het volledige loon.