Besox

Lancering van de risicobeoordelingstool OiRA voor de horecasector

17 oktober 2016

Op 28 september 2016 lanceerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de horeca.

Deze online tool geeft kleine ondernemingen in de horeca de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. Door de intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de horecasector, Horecafonds, Prevent en de FOD WASO kwam OiRA horeca tot stand.

Wat is OiRA?

OiRA of “Online interactive Risk Assessment” is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door het EU-OSHA om bedrijven (vooral KMO’s) de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en efficiënte manier de risico’s inzake welzijn op het werk te analyseren.

Het risicoanalyseproces waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden, wordt stap voor stap beschreven in de gids. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kapperssector. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA bouw. Na de horeca worden ook OiRA’s voorzien voor de schoonmaaksector, de bakkers, de tuinaanleg en de podiumkunsten.

Eventuele risico’s voor de horecasector

OiRA horeca werd ontwikkeld voor en door de horecasector. De tool is dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector. Voorbeelden hiervan zijn werken in keukens, zaalbediening, bar, housekeeping, front office (receptie) en administratieve pool maar ook psychosociale risico’s, de organisatie van de preventie, de veiligheid en onderhoud van het gebouw, voorzieningen en installaties, chemische producten en biologische agentia komen aan bod. OiRA horeca speelt dus in op de reële behoeften.

EU- OSHA

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij KMO’s. Doorgaans hebben KMO’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken.

Bron: Nieuwsbericht Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg van 28 september 2016, www.werk.belgie.be.