Besox

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

19 oktober 2017

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. De toekenning van deze inhaalrust moet binnen een bepaalde referteperiode gebeuren. Deze bedraagt in principe één trimester, maar kan bij K.B., CAO of arbeidsreglement verlengd worden tot één jaar.

Door het opnemen van inhaalrust wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (meestal 38 uur) over deze referteperiode gerespecteerd. Op het einde van de referteperiode moet de teller van de inhaalrust terug op nul staan.

De teller van te recupereren overuren mag ook geen onbeperkt aantal uren bevatten. De wet legt immers ook een interne grens op. Het aantal te recupereren overuren in de teller mag nooit meer bedragen dan 143 uur (ook deze grens kan verhoogd worden). Eenmaal de interne grens is bereikt, moet de werknemer eerst inhaalrust opnemen alvorens hij nieuwe overuren mag presteren binnen de referteperiode.

U kan hieraan best de nodige aandacht aan besteden. De naleving van de arbeidsduurgrenzen is immers één van de aandachtspunten van de inspectiediensten.