Besox

KMO-portefeuille grondig vernieuwd

29 april 2016

De KMO-portefeuille is een webtoepassing waarmee ondernemers jaarlijks aanzienlijke subsidies van de Vlaamse overheid kunnen aanvragen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Sedert begin april 2016 werd de KMO-portefeuille grondig vernieuwd en verbeterd. Voortaan geldt er één subsidiebedrag en één subsidiepercentage dat door een onderneming in functie van de specifieke eigen noden ingezet kan worden voor opleiding en/of voor advies.

Daarnaast zal het maximale steunbedrag voortaan bepaald worden in functie van de grootte van het bedrijf. Ook het aanvragen van de subsidies werd vereenvoudigd via een vernieuwde website.

 

Vereenvoudigde KMO-portefeuille

Elke onderneming krijgt jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage. De onderneming kiest zelf volledig vrij hoeveel van dit bedrag gespendeerd wordt aan opleiding en hoeveel besteed wordt aan advies.

In de vernieuwde KMO-portefeuille is er een onderscheid op basis van de grootte van de onderneming. Als kleine onderneming krijgt u maximaal 10.000 EUR subsidies per kalenderjaar. Het steunpercentage voor kleine ondernemingen werd vastgelegd op 40% van de kosten.

Middelgrote ondernemingen krijgen maximaal 15.000 EUR subsidies per kalenderjaar en voor hen bedraagt het steunpercentage 30% van de kosten.

Ondernemingen die een subsidieaanvraag wensen in te dienen, kunnen dit doen via het webplatform KMO-portefeuille. Bij een eerste subsidieaanvraag zal er een elektronische portefeuille aangemaakt worden op naam van de onderneming.

 

KMO-groeisubsidie

Daarnaast zal het voor ondernemingen ook mogelijk zijn om gerichte steun te krijgen voor specifieke groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatieproces (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (voor een bestaande onderneming).

De onderneming kan subsidies voor een maximumbedrag van 25.000 EUR per kalenderjaar aanvragen. Hiervoor werd het steunpercentage vastgelegd op 50% van de kosten.

De onderneming kan vrij kiezen om hiervoor met een dienstverlener samen te werken en advies aan te kopen of de kennis te verankeren in de onderneming zelf door het aanwerven van een strategisch profiel.

Voor meer informatie over de KMO-portefeuille en voor het indienen van een subsidieaanvraag kunt u terecht op de website www.kmo-portefeuille.be.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, B.S. 11 april 2016.

Tags