Besox

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022

7 juli 2022

Het maximumbedrag van de kilometervergoeding die een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt vanaf 1 juli 2022 aangepast.

Het bedrag, van toepassing vanaf 1 juli 2022, is vastgesteld op € 0,4170 per kilometer.

Bron: Omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022: Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2022, BS 27 juni 2022.