Besox

Kilometervergoeding stijgt vanaf 1 juli 2018

25 juni 2018

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar. Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast.

Vergoeding 1 juli 2017 – 30 juni 2018 -> € 0,3460/km

Vergoeding 1 juli 2018 – 30 juni 2019 -> € 0,3573/km

Bron: Omzendbrief nr. 666 dd. 14 juni 2018 tot aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2018, B.S. 27 juni 2018.