Besox

KB afwijking beschikbaarheid SWT na toepassing vastklikrecht gepubliceerd

5 april 2016

Sinds 1 januari 2015 moeten SWT-ers aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot de maand waarin ze 65 jaar worden. Dit betekent dat ze moeten meewerken aan een aangepaste begeleiding overeenkomstig een individueel actieplan. Niet meewerken aan deze begeleiding kan leiden tot het verlies van de werkloosheidsuitkering.

Wie zich echter kan beroepen op één van de onderstaande uitzonderingen, wordt volledig vrijgesteld van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt:

  • vóór 1 januari 2015 voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag hebben aangevraagd of vóór 1 januari 2015 ontslagen zijn;
  • SWT vanaf 60 jaar (algemeen stelsel op basis van vastklikprincipe) met 42 jaar beroepsloopbaan;
  • SWT vanaf 62 jaar (algemeen stelsel) met 43 jaar beroepsverleden;
  • SWT vanaf 58 jaar – zwaar beroep, nachtarbeid, medisch attest bouwsector en lange loopbaan: vanaf 60 jaar of 40 jaar beroepsverleden / vanaf 2017 indien 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden;
  • SWT vanaf 58 jaar – medisch zonder bijkomende voorwaarden.

Een KB van 16 maart 2016 bepaalt nu dat ook werknemers die hun rechten hebben ‘vastgeklikt’, overeenkomstig de geldende reglementering van 31 december 2014, vrijgesteld zijn van beschikbaarheid. Het ‘vastklikken’ moet begrepen worden als ‘aantonen dat je op 31 december 2014 administratief voldeed aan de voorwaarden voor SWT’.

 

Bron: KB van 16 maart 2016 tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 23 maart 2016.

Tags