Besox

Kan u deze zomer jobstudenten aannemen?

6 juni 2018

De vogels fluiten en de zon schijnt. Dat kan maar een ding betekenen: de zomer staat weer voor de deur. Het seizoen brengt voor veel studenten ook enkele weken vakantie die ze graag nuttig invullen door een centje bij te verdienen. Vele bedrijven zien studenten deze zomer graag komen, want ze kunnen flexibele werkkrachten gebruiken in de drukke vakantiemaanden. Bovendien zijn jobstudenten een pak goedkoper voor bedrijven dankzij verlaagde arbeidslasten. Toch zijn er een aantal voorwaarden waaraan een jobstudent moet voldoen om aan de slag te gaan.

Een jobstudent moet ook effectief een student zijn

Om te weten of je een jobstudent kan aannemen is er een duidelijke regel: de student moet ingeschreven zijn in een officiële onderwijsinstelling of opleidingscentrum zoals een universiteit, hogeschool of middelbare school. Daarnaast moet hij of zij ook als hoofdstatuut ‘student’ zijn, maar wetten zijn soms nogal vaag en nergens wordt dat begrip ‘student’ echt gedefinieerd. Laten we ervan uitgaan dat als de student het grootste deel van de tijd in de les en achter schoolboeken doorbrengt, gezien wordt als student.

Eens afgestudeerd, kan hij of zij dus geen studentenwerk meer doen. Toch maakt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of RSZ een uitzondering op die regel voor wie in juni afstudeert. Dan mag de student nog de hele zomervakantie werken als student. Deze gratieperiode loopt tot en met september. Vanaf de maand oktober na afstuderen, kan men dus geen jobstudent meer zijn. Benut die persoon de laatste vakantie om nog als student te werken, moet men er wel op letten dat de vakantiejob geen opstap is naar een echte job. Dat mag namelijk niet.

Een minimumleeftijd op werken

Kinderarbeid is bij ons ten strengste verboden. Daarom is er een minimumleeftijd vanaf wanneer een student ten vroegste kan gaan werken. Vanaf zestien jaar kan men de arbeidsmarkt gaan verkennen. Dat kan ook al als vijftienjarige, maar dan moet de student de eerste graad van het middelbaar afgerond hebben.  Concreet wil dat zeggen dat de meeste jongeren vanaf het derde middelbaar in de vakantie of het weekend kunnen bijklussen.

Studenten mogen niet zomaar altijd en overal werken

Hoewel de wet niet echt definieert wat een student is, zijn er wel een aantal beperkingen rond studentenarbeid voor specifieke categorieën studenten. De student kan geen jobstudent zijn als:

  • De student minstens twaalf maanden onafgebroken voor dezelfde werkgever werkt.
  • De student onbetaalde stage loopt voor zijn/haar studies.
  • De student avondschool of onderwijs met een zogenaamd beperkt leerplan volgt.

Als de student met een beperkt leerplan deeltijds onderwijs of vorming volgt, mag men werken als student tijdens de officiële schoolvakanties, maar niet daarbuiten.

Ook bij afwisselend werken en studeren, moet de student zich aan een aantal voorwaarden houden:

  • De student kan enkel werken als jobstudent als hij/zij op dat moment geen onderwijs of opleiding moet volgen en niet verplicht op een werkplek aanwezig moet zijn.
  • Als de student werken en studeren afwisselt, dan moet de opleiding bestaan uit een theoretisch deel bij een onderwijsinstelling of opleidingscentrum dat ingericht, gesubsidieerd of erkend is door de bevoegde overheid en een praktisch deel op de werkplek.
  • Als deel van de opleiding werken ze dus al ergens wanneer ze werk en studie afwisselen. Gaan ze voor een studentenjob dan mag die niet bij dezelfde werkgever plaatsvinden als waar ze een praktische opleiding volgt.
  • Vroeger mocht ook wie werken en studeren afwisselt enkel studentenjobs doen tijdens juli en augustus. Dat is nu niet meer zo, zodat ze in die zomermaanden toch op hun stageplek kunnen werken.
  • De student mag geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen.

Maar 475 uur voordeel

Elk vrij uur vullen met studentenjobs aan een goedkoop RSZ-tarief, zal helaas niet kunnen. De wet legt namelijk een limiet van 475 uur op. Daarna zal de student de volle pot moeten ophoesten en wordt het studentenwerk voor zowel student als werkgever een pak minder interessant. Bovendien kan men enkel van dat voordeeltarief genieten als de werkgever zijn/haar indiensttreding tijdig aangeeft.