Besox

Jongerenbonus non-profit afgeschaft in Vlaanderen

19 april 2017

In het kader van het generatiepact werd de ‘jongerenbonus non-profit’ in het leven geroepen. Deze had als doel de werkgelegenheid van laaggeschoolde jongeren te stimuleren. Onder laaggeschoolde jongeren wordt verstaan een jongere die maximaal een diploma heeft van het hoger secundair onderwijs. Het loon van deze werknemers wordt door de jongerenbonus volledig gesubsidieerd, weliswaar beperkt tot een maximumplafond.

Door de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor 4 projecten naar Vlaanderen overgeheveld:

  • buitenschoolse en voorschoolse kinderopvang;
  • dagverzorgingscentra;
  • deeltijds leren/deeltijds werken;
  • extern vervoer bij dagverzorgingscentra.

Vlaanderen kiest er nu voor om deze jongerenbonus te laten uitdoven vanaf 15 maart 2017. Dit werd bevestigd door een decreet van 10 maart 2017 dat in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2017 gepubliceerd werd.

Zo zullen er vanaf 15 maart 2017 in dit stelsel geen nieuwe aanwervingen of indiensttredingen meer mogelijk zijn. De lopende contracten zullen maximaal tot en met 31 december 2018 gesubsidieerd blijven.

De afschaffing geldt niet voor het stelsel ‘deeltijdse tewerkstelling voor deeltijds lerenden’ (duaal leren).

 

Bron: Decreet van 10 maart 2017 betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector die voortvloeien uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (1), B.S. 11 april 2017.