Besox

Jaarlijkse vakantie: compensatieregeling tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona en wegens overstromingen

27 januari 2022

In onze nieuwsbrief van vorige week informeerden wij u reeds over de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2021 met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur. Deze gelijkstelling geldt eveneens voor de dagen tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens overstromingen.

Deze gelijkstellingen brengen extra kosten met zich mee. Voor wat betreft de jaarlijkse vakantie van bedienden zullen de werkgevers deze kosten moeten dragen. Voor arbeiders is dit de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

De overheid heeft daarom een budget uitgetrokken om deze meerkost deels te compenseren.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona

1. Compensatie bedienden

De overheid heeft een budget van € 46.146.551 uitgetrokken om de meerkost, die de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor de jaarlijkse vakantie tot 31 december 2021 met zich meebrengt, te compenseren.

De compensatie wordt door de RSZ berekend en toegekend in het tweede kwartaal van 2022 o.b.v. de kwartaalaangiftes van 2021. Enkel werkgevers die in het eerste of tweede kwartaal van 2021 bedienden tewerkstelden, komen in aanmerking voor de compensatie.

In eerste instantie wordt een gemiddeld percentage berekend van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona die elke werkgever in het eerste en tweede kwartaal 2021 heeft gebruikt. Dit zal bepalen of de werkgever recht heeft op een compensatie en hoeveel deze compensatie bedraagt:

  • < 41 %: geen compensatie;
  • ≥ 41 %: compensatie van 40%;
  • ≥ 51%: compensatie van 50%;
  • ≥ 61 %: compensatie van 60%
  • ≥ 71 %: compensatie van 70%;
  • ≥ 81 %: compensatie van 80%;
  • ≥ 91 %: compensatie van 95%.

Het uiteindelijke compensatiebedrag dat wordt toegekend, zal berekend worden door een breuk toe te passen op de totaal beschikbare enveloppe. Meer bepaald gaat het om de volgende formule:

Compensatiebedrag = (A / T) x enveloppe

* A = het hierboven bepaalde compensatiepercentage x de som van de globale prestatiebreuken voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021.

* T = de som van alle A’s van alle werkgevers.

De RSZ zal zorgen voor de berekening van het compensatiebedrag en zal de compensatie in mindering brengen van de bijdragen die verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal van 2022. Indien er nog een krediet overblijft, kan dit worden overgedragen naar de oudste schulden, naar de volgende kwartalen of kan er om terugbetaling worden verzocht

2. Compensatie arbeiders

De andere enveloppe van € 107.120.028 zal aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie worden toegekend.

Tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens overstromingen

Er is voorzien in een aparte globale enveloppe van € 703.420 ter compensatie van de meerkost, die de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens overstromingen tot 31 december 2021 met zich meebrengt. Deze compensatie is van toepassing op de bedienden in uw onderneming.

De compensatie wordt door de RSZ berekend en toegekend in het tweede kwartaal van 2022 o.b.v. de kwartaalaangiftes van 2021. Enkel werkgevers die in het derde kwartaal van 2021 bedienden tewerkstelden, komen in aanmerking voor de compensatie.

Er wordt voorzien in een forfaitaire compensatie van maximaal € 18 per dag tijdelijke werkloosheid omwille van de overstromingen.

De RSZ zal eveneens zorgen voor de berekening van het compensatiebedrag en zal de compensatie in mindering brengen van de bijdragen die verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal van 2022. Indien er nog een krediet overblijft, kan dit worden overgedragen naar de oudste schulden, naar de volgende kwartalen of kan er om terugbetaling worden verzocht.

Indien de werkgever reeds aanspraak maakt op een compensatie ten gevolge van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona, dan vult de RSZ deze compensatie aan tot het bedrag waarop de werkgever recht heeft op basis van de overstromingen.

De werkgever moet deze compensatie aanvragen via de website van de RSZ en dit vóór 31 mei 2022. De aanvraag is momenteel nog niet mogelijk.

Bron: Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021.