Besox

Jaarlijks actieplan 2022: vóór 1 november 2021 voorleggen

1 oktober 2021

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van het bedrijf op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan.

Uiterlijk vóór 1 november moet het jaarlijks actieplan voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk, aan de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan aan alle werknemers.

Dit is een verplichting voor iedere onderneming. De interne preventieadviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan. Als werkgever kan u ook zelf de functie van preventieadviseur waarnemen indien u minder dan 20 werknemers in dienst heeft.