Besox

Invoering belastingkrediet voor de fietsvergoeding

3 juli 2023

Sinds 1 mei 2023 hebben werknemers van sectoren die nog geen eigen fietsvergoeding hadden, recht op een fietsvergoeding in toepassing van cao nr. 164 van de NAR.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerptekst goedgekeurd voor het invoeren van een belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding toegekend op basis van cao nr. 164.

Dit belastingkrediet wordt ingevoerd ter compensatie van de gestegen kosten voor werkgevers door de uitbreiding van de fietsvergoeding over meerdere sectoren als gevolg van de aanvullende cao nr. 164. Het belastingkrediet is een fiscaal voordeel voor de werkgevers en zal tijdelijk toegekend kunnen worden voor woon-werkverplaatsingen met de fiets afgelegd tussen 1 mei 2023 tot en met 31 december 2024.

Deze maatregel is voorlopig nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zodra de definitieve wettekst gepubliceerd is, komen wij hier uiteraard op terug.

Bron: Ministerraad van 26 mei 2023: Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding.

Categorie