Besox

Inspanningen voor risicogroepen en werklozen ook in 2015-2016

12 juni 2015

Voor de meeste werkgevers uit de privésector bepalen de sociale partners elke twee jaar bij het interprofessioneel overleg welke bijzondere inspanningen voor risicogroepen en werklozen er moeten geleverd worden. Indien er in de sector geen CAO is die voorziet in (voldoende) inspanningen, dan moeten die werkgevers een bijzondere werkgeversbijdrage van 0,10% van de totale loonmassa betalen ten behoeve van risicogroepen en een bijdrage van 0,05% ten behoeve van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.

De mogelijkheid tot heffing van deze bijdragen werd wettelijk vastgelegd in de Wet houdende diverse bepalingen (I) van 27 december 2006. Het blijft echter nog noodzakelijk dat de effectieve heffing van de bijdragen ‘geactiveerd’ wordt bij Koninklijk Besluit. In principe gebeurt dit op initiatief van de sociale partners. Indien deze laatste dit nalaten, dan kan ook de regering het initiatief nemen.

Met een Koninklijk Besluit van 29 mei 2015 heeft de regering de heffing van de bijdragen nu operationeel gemaakt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Bron: K.B. van 29 mei 2015 ter activering van de inspanningen ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2015 – 2016, B.S. 8 juni 2015.

Tags