Besox

Inspanning voor risicogroepen opnieuw geactiveerd voor 2017-2018

13 december 2017

Om de tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen te bevorderen, engageren werkgevers zich al jaren om bijkomende inspanningen ten voordele van deze risicogroepen te leveren gelijkwaardig aan minstens 0,10% van de loonmassa.

Hiervoor moet er op sectorniveau of op ondernemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende risicogroepen gesloten worden. Deze cao geeft dan een omschrijving van de risicogroepen en voorziet concrete initiatieven ten voordele van deze risicogroepen.

Wanneer er geen cao werd gesloten, dan moeten de meeste werkgevers een gelijkwaardige bijdrage aan de RSZ betalen.

Voor de periode 2017-2018 werd dit engagement van de werkgevers opnieuw opgenomen in het laatste interprofessioneel akkoord. Een KB van 12 november 2017 zorgt voor de concretisering van deze afspraak tot 31 december 2018.

 

Bron: Koninklijk besluit van 12 november 2017 ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2017-2018 (1), B.S. 28 november 2017.