Besox

Indexsprong binnenkort al bereikt?

19 april 2016

Ongeveer een jaar geleden heeft de regering de indexsprong in het leven geroepen om de concurrentiepositie van België ten opzichte van de buurlanden te verbeteren. De indexsprong houdt in dat de indexeringen van de lonen tijdelijk worden stopgezet totdat een indexsprong van 2% bereikt wordt.

Kort samengevat wilde de regering dit als volgt bereiken. Sinds april 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het niveau van maart 2015, zijnde 100,66. Alle lonen, wedden, sociale uitkeringen, toeslagen, premies en vergoedingen die een indexmechanisme volgen, hebben sindsdien rekening moeten houden met deze geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex. De referentie-index werd wel nog maandelijks berekend door de gewone afgevlakte gezondheidsindex, die zonder de blokkering had kunnen berekend worden, te verminderen met 2%. Van zodra deze referentie-index de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex (100,66) overschrijdt, houdt de blokkering op. Op dat moment is de indexsprong van 2% immers bereikt.

Nu ziet het er naar uit dat de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex waarschijnlijk in april 2016 al, ten laatste mei 2016, zal overschreden worden aangezien de referentie-index voor maart 2016 al 100,61 bedroeg. Dit betekent dat vanaf dan opnieuw de normale indexregels mogen toegepast worden.

Wanneer de eerstvolgende indexering in uw sector zal plaatsvinden, is afhankelijk van het afgesproken indexmechanisme in de sector. In sommige sectoren is er voorzien in een vast tijdstip waarop de lonen telkens geïndexeerd worden. Deze sectoren zullen het einde van de indexsprong voelen vanaf het eerstvolgende tijdstip van indexering.

In andere sectoren is er dan weer niet voorzien in een vast tijdstip van indexering, maar zal er pas een indexering plaatsvinden bij overschrijding van de volgende spilindex die in de sector afgesproken werd.

Van zodra de indexsprong van 2% bereikt is, zullen wij u hier zeker van op de hoogte houden.

 

Bron: http://statbel.fgov.be.

Tags