Besox

Indexeringsmechanisme voor de mobiliteitsvergoeding op komst

30 oktober 2018

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters heeft de ministerraad op 19 oktober 2018 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

De wet van 30 maart 2018 geeft aan werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, binnen de door deze wet opgelegde voorwaarden.

Dit ontwerp verleent de Koning de bevoegdheid om een indexeringsmechanisme vast te leggen voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. De waarde van de mobiliteitsvergoeding wordt immers berekend op de waarde van de bedrijfswagen, die dan weer gebaseerd is op de cataloguswaarde.

Het ontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bronnen: Persbericht van de ministerraad van 19 oktober 2018 en ontwerp van koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding.