Besox

Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2022

22 maart 2022

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3de.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2022 bedraagt de indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,9084.

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. Voor de raming van het voordeel in natura van de woning voor een conciërge baseert de RSZ zich wel op de forfaitaire raming van de fiscus.

Aangezien wij niet altijd op de hoogte zijn van het KI van een woning of van de concrete samenstelling van de bedragen die geboekt worden als voordeel van alle aard, vragen wij u om ons te contacteren indien u van mening bent dat deze wijziging gevolgen kan hebben voor de loonberekening van uw onderneming. Op die manier kunnen we samen met u bekijken of er voor uw onderneming daadwerkelijk een aanpassing van de voordelen van alle aard moet gebeuren.

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2023, BS 25 februari 2022.