Besox

Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2018

26 januari 2018

Het gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed vormt een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning.

Het voordeel wordt bepaald op basis van de volgende formules:

Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon:

  • Niet-geïndexeerd KI is kleiner dan of gelijk aan € 745: Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25
  • Niet-geïndexeerd KI is groter dan € 745: Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8
  • Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon: Geïndexeerd KI x 100/60

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3de.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2018 bedraagt de indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,7863. Vorig jaar bedroeg deze coëfficiënt 1,7491.

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. In de praktijk kan het fiscale forfait ook hier wel richtinggevend zijn voor de RSZ.