Besox

Indexatie van grensbedragen toegelaten arbeid bij zelfstandigenpensioen

2 maart 2015

Wie een zelfstandigenpensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit uitoefenen. Dit geldt op voorwaarde dat het beroepsinkomen binnen bepaalde grenzen blijft. Deze grenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Een ministerieel besluit van 20 februari 2015 bevat de inkomensgrenzen die voor 2015 van toepassing zijn voor het zelfstandigenpensioen:

kinderlast jonger dan de wettelijke pensioen-leeftijd jonger dan 65 met enkel een overlevings-pensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd

werknemer

(bruto)

neen € 7.793 € 18.144 € 22.509
ja € 11.689 € 22.680 € 27.379

zelfstandige

(netto)

neen € 6.234 € 14.515 € 18.007
ja € 9.351 € 18.144 € 21.903
 

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels om bij te mogen verdienen tijdens het pensioen versoepeld. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen:

  • vanaf het jaar dat zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, of;
  • als zij op het ogenblik dat hun rustpensioen ingaat een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan is, gelden er nog steeds inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt de sanctie in de toekomst volledig proportioneel toegepast. Dat wil zeggen dat voor de inkomsten vanaf 2015 het pensioen evenredig verminderd wordt met het percentage van de overschrijding.

De grensbedragen bij vervroegd pensioen en overlevingspensioen blijven van toepassing. Voor degenen die een gezinspensioen ontvangen, blijven de grenzen ook na 65 jaar van belang.

Bron: Ministerieel besluit van 20 februari 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 25 februari 2015.

Tags