Besox

Ieper erkend als toeristisch centrum

19 oktober 2017

In het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2017 is een besluit gepubliceerd waarin staat vermeld dat de stad Ieper wordt erkend als toeristisch centrum.

In een toeristisch centrum gelden er afwijkingen op de wettelijke sluitingsuren en de rustdagregels.

 

Bron: MB van 29 september 2017 tot erkenning van de stad Ieper als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 10 oktober 2017.