Besox

Horecasector: vanaf 1 januari 2018 bijkomende formaliteiten minimale arbeidsduur

9 januari 2018

Op 20 december 2017 werd een cao afgesloten in de horecasector (PC 302) met betrekking tot de minimale arbeidsduur. Wie werknemers tewerkstelt, moet hen in principe 3 uur per werkperiode en minstens 1/3de van een voltijdse werknemer per week laten presteren. Hierop zijn echter afwijkingen mogelijk. In de horecasector geldt dat elke werkperiode minimaal 2 uur moet bedragen en dat een deeltijdse werknemer minstens 10 uur per week moet worden tewerkgesteld.

De horecasector heeft echter bijkomende formaliteiten opgelegd indien men verder van deze afwijking gebruik wilt blijven maken. Vanaf 1 januari 2018 moet er een gemotiveerde melding gebeuren aan de voorzitter van PC 302. De melding gebeurt aan de hand van een modeldocument dat goedgekeurd werd door het Paritair Comité.

Het Paritair Comité maakt deze melding over aan de Adviesgroep Afwijkingen die een lijst bijhoudt van alle ondernemingen die gebruik maken van de afwijking. Wanneer er misbruik van de afwijking op de minimale arbeidsduur wordt vastgesteld, wordt dit gemeld aan de Adviesgroep Afwijkingen. Deze adviesgroep beslist met eenparigheid van stemmen of de toelating tot afwijking wordt ingetrokken. Een nieuwe toelating tot afwijking kan enkel op aanvraag van de werkgever en bij eenparigheid van de Adviesgroep Afwijkingen worden toegekend.

 

Bron: Cao van 20 december 2017 betreffende de minimale arbeidsduur (PC 302.00).