Besox

Horeca: wetgeving geregistreerd kassasysteem gedeeltelijk vernietigd

26 oktober 2015

Volgens het koninklijk besluit van 15 december 2013 is de invoering van de geregistreerde kassa verplicht voor horecazaken waar ‘regelmatig’ maaltijden worden verbruikt. De BTW-administratie besliste dat ‘regelmatig’ betekent dat minstens 10% van de omzet uit ter plaatse verbruikte maaltijden moet komen.

De auditeur van de Raad van State concludeerde onlangs dat het niet aan de BTW-administratie was om de term ‘regelmatig maaltijdverstrekker’ in de wet te verduidelijken door zelf de 10%-grens in te voeren. De Raad van State heeft nu zowel het koninklijk besluit als de beslissing van de BTW-administratie vernietigd. Het criterium zou tot willekeur leiden en is een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Degenen die een geregistreerde kassa moesten aanschaffen, dienden zich begin dit jaar te registreren bij de FOD Financiën. Daarna kregen zij een uiterste implementatiedatum meegedeeld; 30 juni, 30 september of 31 december 2015. Voor die ondernemers, die onder de wetgeving van het geregistreerd kassasysteem vallen, blijft alles gelden en moet de geregistreerde kassa op de vooropgestelde datum geactiveerd zijn.

De wetgeving zal wel aangepast worden. Minister van Overtveldt zal hiervoor op korte termijn een voorstel aan de regering voorleggen. Mogelijk zal de 10%-grens geschrapt worden en zullen alle horecazaken die maaltijden aanbieden een geregistreerd kassasysteem moeten gebruiken.

Bij deze willen wij u erop wijzen dat u, indien u over een geregistreerde kassa beschikt, in bepaalde gevallen aanspraak kan maken op een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen en een versterkte fiscale lastenverlaging op overuren voor de werkgever en werknemer. Indien u hierover meer informatie wenst of indien u hiervan de toepassing wenst aan te vragen, gelieve ons dan op de hoogte te brengen.

Bron: arrest Raad van State dd. 14 oktober 2015.

Tags