Besox

Horeca: nieuwe kassaplichtigen moeten zich vóór 1 april 2016 registreren bij de FOD Financiën

30 maart 2016

Elke uitbating waarvan minimum 10% van de omzet bestaat uit de consumptie van maaltijden ter plaatse was sinds kort verplicht BTW-kassatickets uit te reiken door middel van het geregistreerd kassasysteem.

Dit criterium van 10% werd echter vernietigd door de Raad van State.

Een nieuwe regel, namelijk een jaaromzet van minimum € 25.000 excl. BTW uit maaltijden voor gebruik ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten), wordt ingevoerd. Hierbij dient men zich te baseren op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015.

Op 4 maart 2016 keurde de Ministerraad de ontwerptekst van het Koninklijk Besluit over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector goed. Deze tekst wordt nu nog eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De nieuwe regel is dus nog niet definitief.

Zoals het er nu voorstaat, moeten de nieuwe kassaplichtigen die aan de nieuwe definitie voldoen zich uiterlijk op 31 maart 2016 registreren als horecaonderneming op de online GKS-applicatie via de website van de FOD Financiën http://financien.belgium.be.

Uiterlijk op 30 juni 2016 moeten deze ondernemingen de levering van het kassasysteem en FDM (black box) in de online GKS-applicatie van de FOD geregistreerd hebben.

Het geregistreerd kassasysteem moet uiterlijk op 31 december 2016 actief zijn. De ondernemingen moeten tijdig de VSC (VAT Signing Card) aanvragen om een activatie door de verdeler tijdig mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2017 moet het GKS dus operationeel zijn.

De FOD Financiën heeft op haar website ook een rubriek FAQ voor de horeca gepubliceerd over de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bepaalde overuren. Voor meer informatie kan u terecht op: http://financien.belgium.be > ondernemingen > personeel en loon > bedrijfsvoorheffing > vrijstellingen > horeca.

 

Bron: http://financien.belgium.be.

Tags