Besox

Hoger kostenplafond vrijwilligers in de zorgsector

26 februari 2022

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt.

Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden:

  • de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding;
  • de vergoeding van de werkelijke kosten;
  • de combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met de werkelijke vervoerskosten.

Vrijwilligers blijven ook een belangrijke rol spelen in de strijd tegen COVID-19. Door de verlenging van de vaccinatiecampagne zal er ook meer beroep gedaan worden op vrijwilligers dan oorspronkelijk voorzien was.

Een koninklijk besluit van 6 februari 2022 voorziet daarom in een verhoging van het kostenplafond voor vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet worden in de zorgsector voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis.

Deze categorie van vrijwilligers kan in 2022 een jaarlijkse forfaitaire kostenvergoeding ontvangen van maximum € 2.705,97.

Het algemeen dagbedrag van maximum € 36,84 blijft voor deze vrijwilligers wel van toepassing.

Bron: Koninklijk besluit van 6 februari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 17 februari 2022.