Besox

Hoe zit het met gewaarborgd loon na een skiongeval?

24 maart 2017

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie. Misschien heeft één van uw werknemers ook een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken arm of been.

De vraag die misschien bij u opkomt, is of u gewaarborgd loon verschuldigd bent indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een skiongeval?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst indien de werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u gedurende een bepaalde periode gewaarborgd loon verschuldigd.

Slechts in twee gevallen zal de werkgever niet verplicht zijn om gewaarborgd loon te betalen, namelijk bij:

  • arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een zware fout van de werknemer;
  • arbeidsongeschiktheid door een sportongeval.

Zware fout

Wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een zware fout van de werknemer bestaat er geen recht op gewaarborgd loon.

Het begrip ‘zware fout’ wordt niet beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet. Bijgevolg is het aan de rechter om te oordelen of het al dan niet om een zware fout gaat. Het plaatsnemen in een wagen waarvan de bestuurder zichtbaar dronken was, werd bijvoorbeeld als een zware fout beschouwd. De werkgever draagt de bewijslast.

Sportongeval

Er is geen recht op gewaarborgd loon wanneer de werknemer een ongeval opgelopen heeft tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers onder om het even welke vorm een loon ontvangen.

Hieruit blijkt dat de werknemer slechts in uitzonderlijke situaties geen recht zou hebben op gewaarborgd loon. In het geval van een skivakantie zal er dus vaak wel recht zijn op gewaarborgd loon.