Besox

Het einde van de indexsprong

18 mei 2016

Vorig jaar voerde de regering de indexsprong door om de concurrentiepositie van België ten opzichte van de buurlanden te verbeteren. De indexsprong houdt in dat de indexeringen van de lonen tijdelijk werden stopgezet totdat een indexsprong van 2% bereikt wordt.

Kort samengevat wilde de regering dit als volgt bereiken. Sinds april 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het niveau van maart 2015, zijnde 100,66. Alle lonen, wedden, sociale uitkeringen, toeslagen, premies en vergoedingen die een indexmechanisme volgen, hebben sindsdien rekening moeten houden met deze geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex. De referentie-index werd wel nog maandelijks berekend door de gewone afgevlakte gezondheidsindex, die zonder de blokkering had kunnen berekend worden, te verminderen met 2%. Van zodra deze referentie-index de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex (100,66) overschrijdt, houdt de blokkering op. Op dat moment is de indexsprong van 2% immers bereikt.

In april 2016 heeft de referentie-index de afgevlakte gezondheidsindex bereikt en nam de blokkeringsperiode van de index een einde. Dit betekent dat vanaf 1 mei 2016 de normale indexregels terug mogen toegepast worden.

Wanneer de eerstvolgende indexering in uw sector zal plaatsvinden, is afhankelijk van het afgesproken indexmechanisme in de sector. In sommige sectoren is er voorzien in een vast tijdstip waarop de lonen telkens geïndexeerd worden. Deze sectoren zullen het einde van de indexsprong voelen vanaf het eerstvolgende tijdstip van indexering.

In andere sectoren is er dan weer niet voorzien in een vast tijdstip van indexering, maar zal er pas een indexering plaatsvinden bij overschrijding van de volgende spilindex die in de sector afgesproken werd.

 

Bron: http://statbel.fgov.be.

Tags