Besox

Hervorming tewerkstellingsmaatregelen in Wallonië tegen 2017

4 maart 2016

De Waalse regering heeft toelichting gegeven over de toekomstige hervormingen van de Waalse tewerkstellingsmaatregelen. De bestaande steunmaatregelen worden vereenvoudigd en zullen zich toespitsen op vier doelgroepen: jongeren van minder dan 25 jaar, oudere werknemers vanaf 55 jaar, werkzoekenden en KMO’s. De wijzigingen zouden ingaan op 1 januari 2017.

  1. Jonge werknemers van minder dan 25 jaar

De jonge schoolverlaters zonder een diploma van het hoger secundair onderwijs kunnen genieten van een steun van € 500 per maand en dit gedurende 2 jaar. Dit bedrag wordt toegekend in de vorm van een werkuitkering, die in mindering gebracht moet worden op het door de werkgever betaalde loon. Heeft de jongere een diploma van het hoger secundair onderwijs, wordt de steun pas toegekend nadat de jongere 6 maanden werkzoekende is.

  1. Oudere werknemers vanaf 55 jaar

Voor de oudere werknemers vanaf 55 jaar is er een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen die stijgen naargelang de werknemer ouder wordt:

Leeftijd werknemer Vermindering per kwartaal
55 – 57 jaar € 400
58 – 61 jaar € 1.000
62 – 67 jaar € 1.500

 

De werknemer mag wel niet meer dan € 13.400 per kwartaal verdienen.

  1. De langdurig werkzoekenden

Werkzoekenden die al meer dan één jaar werkloos zijn, kunnen gedurende 2 jaar een tegemoetkoming krijgen: € 500/maand tijdens het eerste jaar en € 125 tijdens het tweede jaar.

  1. KMO’s

De bestaande steun, de zogenaamde SESAM-maatregel, blijft behouden. Door deze maatregel kan een KMO gedurende 3 jaar een forfaitair bedrag ontvangen bij de aanwerving van nieuwe werknemers.

De Waalse regering voorziet ook een nieuw soort overeenkomst voor alternerend leren. De maatregel is gericht op jongeren die sinds 18 maanden hun studies hebben afgerond en nog geen job hebben gevonden. De werkgever die deze jongere aanwerft, kan gedurende één jaar een tussenkomst van € 700 maand krijgen.

 

Bron: www.wallonie.be

Tags