Besox

Gewaarborgd rendement van aanvullende pensioenen verlaagd

9 november 2015

De Groep van 10 heeft onlangs een akkoord gesloten over een verlaging van het gewaarborgd rendement van de aanvullende pensioenen. Momenteel moet er immers nog een rendement gegarandeerd worden van 3,75% op werknemersbijdragen en van 3,25% op werkgeversbijdragen. Door de economische crisis is dit niet langer houdbaar.

Er werd nu een akkoord gesloten dat voorziet in een variabel rendement gekoppeld aan de rente op tienjarige Belgische obligaties. Er werd wel voorzien in een minimumrendement van 1,75% en een maximum van 3,75%. Dit zal gelden voor alle bijdragen betaald vanaf 1 januari 2016. De oude tarieven van rendementsgarantie blijven van toepassing op de bijdragen die gestort werden voor 2016.

Het akkoord van de Groep van 10 moet wel nog omgezet worden in wetgeving. Wij houden u hier zeker van op de hoogte.

Bron: http://vbo-feb.be.

Tags