Besox

Geregistreerde kassa in de horeca: 10%-regel wordt vanaf 1 juli 2016 vervangen door 25.000 euro-regel

4 juli 2016

Elke uitbating in de horecasector waarvan minstens 10% van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse was verplicht om BTW-kastickets uit te reiken door middel van een Geregistreerd Kassasysteem.

In oktober 2015 vernietigde de Raad van State dit criterium wegens schending van het gelijkheidsbeginsel.

Naar aanleiding van dit arrest besliste de regering dan ook om de 10%-regel te schrappen en te vervangen door een absolute grens van € 25.000 omzet per jaar. Op 24 juni 2016 is deze nieuwe wetgeving als Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Vanaf 1 juli 2016 moet elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt en elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht een BTW-kasticket uitreiken via een Geregistreerd Kassasysteem als zijn jaaromzet, exclusief BTW, voor die restaurant- en cateringdiensten hoger is dan € 25.000.

Uitzonderingen en toleranties voor het hotelgedeelte, onderaanneming en bedrijfsrestaurants blijven verder van toepassing.

Exploitanten die voor hun restaurant- en cateringgedeelte minder dan € 25.000 omzet per jaar behalen, moet geen Geregistreerd Kassasysteem gebruiken. Vanaf 1 juli 2016 moeten ze wel een BTW-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden en bijhorende dranken.

Om te beoordelen of de jaaromzet van € 25.000 behaald werd, kijkt men naar het kalenderjaar 2015.

Bij aanvang van de activiteit in de loop van 2015 of vanaf 1 juli 2016 moeten andere referentieperiodes in aanmerking genomen worden:

  • gedurende de eerste 6 maanden van 2015: de 12 maanden vóór 1 juli 2016 wordt de eerste referentieperiode;
  • gedurende de laatste 6 maanden van 2015: het aantal kalendermaanden waarin de exploitant actief was vóór 1 juli 2016 geldt als referentieperiode. Het drempelbedrag van € 25.000 mag éénmalig pro rata temporis verminderd worden voor het maken van de berekening;
  • vanaf 1 juli 2016: de exploitant dient (bijvoorbeeld op basis van zijn ondernemingsplan) in te schatten of hij de € 25.000 gaat overschrijden. Zo ja, dan dient hij uiterlijk 2 maanden na de start zijn uitbating te registreren bij de FOD Financiën en dient hij uiterlijk 1 maand later zijn Geregistreerd Kassasysteem actief te hebben.

Exploitanten die onder de 10%-regel geen Geregistreerd Kassasysteem nodig hadden, maar door de aangepaste maatregel wel, moeten hun uitbating ten laatste vandaag, 30 juni 2016, registreren bij de FOD Financiën. De levering van het Geregistreerd Kassasysteem moet plaatsvinden vóór 1 oktober 2016 en het Geregistreerd Kassasysteem moet actief zijn tegen 1 januari 2017.

Exploitanten die hun activiteit startten gedurende de eerste maanden van 2016 moeten hun uitbating uiterlijk op 30 september 2016 registreren. Het Geregistreerd Kassasysteem moet uiterlijk op 31 oktober 2016 actief zijn.

De overheid heeft reeds aangekondigd dat er vanaf 1 juli 2016 daadwerkelijk zal gecontroleerd worden op de aanwezigheid en het juiste gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem.

Horeca Vlaanderen laat weten dat zij in overleg zijn met de overheid en extra begeleidende maatregelen vragen. Ook wordt er aan gewerkt om de huidige maatregelen beter toepasbaar te maken. Tenslotte zullen zij het nieuwe Koninklijk Besluit opnieuw voorleggen aan de Raad van State. Volgens hen is immers ook de grens van € 25.000 een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Meer informatie over de wetgeving vindt u terug op www.geregistreerdkassasysteem.be/nl.

 

Bron: KB van 16 juni 2016 tot wijziging van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, B.S. 24 juni 2016.

Tags