Besox

Gepensioneerde werknemer in dienst? Maak nu al een telling van het jaarinkomen

30 september 2016

Misschien heeft u wel een gepensioneerde in dienst die bij u nog wat bijverdient bovenop zijn pensioen. Als hij nog geen 65 jaar is of nog geen 45 jaar beroepsverleden had op het ogenblik van de pensionering, mag hij maar beperkt bijverdienen om zijn pensioen niet te verliezen. De toepasselijke grenzen kan u terugvinden op de website van de Pensioendienst: www.onprvp.fgov.be.

Op het moment van de aanwerving heeft u wellicht bekeken hoe u zijn loon en uurrooster op deze grenzen kan afstemmen. Toch is het aangeraden om in de loop van het jaar een tussentijdse balans op te maken. Zo kan u nog ingrijpen door hem bvb. minder te laten werken of een paar dagen toegestane afwezigheid toe te kennen wanneer zijn bruto inkomen deze grenzen dreigt te overschrijden tegen het einde van het jaar.

Opgelet: als hij ook werkt bij een andere werkgever, tellen deze inkomsten ook mee. Ook andere inkomsten dan het loon zoals bvb. de eindejaarspremie moeten in rekening gebracht worden.

Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar het fiscale aspect van bijverdienen bovenop het pensioen. Op een deeltijdse tewerkstelling wordt vaak maar een laag bedrag aan bedrijfsvoorheffing ingehouden. De werknemer zou wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan bij zijn belastingaanslag wanneer hij hier geen rekening mee houdt. Hij laat zich best op voorhand informeren zodat hij weet dat de kans groot is dat hij belastingen moet bijbetalen.

Indien nodig kan er maandelijks een fiscaal voluntariaat ingehouden worden als de werknemer ertoe verzoekt om elke maand vrijwillig extra bedrijfsvoorheffing op zijn loon te laten inhouden.