Besox

Gemeente Elsene erkend als toeristisch centrum

21 maart 2016

De gemeente Elsene diende op 22 december 2015 een aanvraag in om erkend te worden als toeristisch centrum. Na een deels gunstig advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de erkenning van een gedeelte van de gemeente Elsene als toeristisch centrum gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2016.

In een toeristisch centrum kan er in de kleinhandelszaken en kapsalons op zondag gewerkt worden:

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie;
  • buiten deze periodes, gedurende 13 zondagen per jaar waarop salons, jaarbeurzen, tentoonstellingen, … plaatsvinden of bij een toevloed aan toeristen omwille van het bestaan van bezienswaardigheden of van bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon.

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Elsene dat de zone van de Guldenvlieslaan omvat dat is begrepen tussen de kruising met de Elsensesteenweg en de kruising met de Louizalaan, de Louizapoortgalerij, de Guldenvliesgalerij en de zone van de Louizalaan die loopt van aan de kruising met de Guldenvlieslaan tot aan het Stefaniaplein wordt vanaf 24 maart 2016 erkend als toeristisch centrum.

 

Bron: MB van 4 maart 2016 tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Elsene als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 14 maart 2016.

Tags