Besox

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid door terroristische aanslagen van 22 maart 2016

19 oktober 2017

De dagen van arbeidsonderbreking ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur voor werknemers.

Het koninklijk besluit dat deze regeling invoerde, is in werking getreden vanaf 22 maart 2016 en hield op van kracht te zijn op 31 december 2016.

In het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017 is nu een KB verschenen dat die gelijkstellingsregeling verlengd tot en met 21 januari 2017. De gelijkstelling voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen zal dus gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 21 januari 2017. Dit is wel enkel het geval voor de werknemers die een erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 genoten hebben.

 

Bron: KB van 13 september 2017 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 21 januari 2017, B.S. 6 oktober 2017.